远程医疗和心脏病服务

远程医疗和心脏病服务

纳塔力用户始终是安全的!

作为纳塔力用户,您和您的家人可以获得内心的安宁,知道有人可以依靠,有需要的时候,我们会出现在您身边。

שירותי טלרפואה
באנר הזמן שלך - האחריות שלנו - נטלי
באנר הזמן שלך מותאם למובייל

"有了纳塔力的医疗和监控服务,不需要犹豫——诊断越早,就越能避免严重,甚至不可逆转的损害。按一下按钮,用户即可得到一流专家的诊断,确定身体状况和症状,并解码ECG传输和从家里迅速传输的用户其他指标。 对于处于风险中的人群以及曾有心脏病状况的人,在心脏病发时,时间就是生命,患者越早接受适当治疗,康复的几率就越高。 时间就是生命! 心脏疾病的症状不总是明确,患者状况必须由有资质的实体根据用户的医疗档案、当前状况和从所提供医疗器械收到的指标立即进行评估。 有时候,即使用户感觉不对劲,还有一个是否确实是心脏病还是其他情况的犹豫阶段。纳塔力用户不必犹豫,因为可以快速联系医疗呼叫中心,在用户家里,根据患者的医疗状况、医疗历史,利用先进设备进行初步诊断。"

נטלי - שירותי טלרפואה ולב - השיטה הרגילה

当您不是纳塔力用户

שיטת נטלי - שירותי טלרפואה ולב

当您是纳塔力用户

您再也不必担心

这是怎样实现的?太简单,太容易,太方便了!

为了确保您尽快接受需要的治疗,纳塔力的所有系统都在为您服务。 呼叫中心的医生、您家中的医疗器械和急症监护救护车车队将尽力确保您的健康,我们在30多年的时间里已经救助了成千上万个病患。

מוקד רפואי ואבחון הלב

医疗呼叫中心和心脏病诊断

纳塔力的先进医疗诊断呼叫中心一年365天一天24小时为客户提供服务。呼叫中心配备医师和护理人员,他们专长提供远程医疗服务:心脏病诊断和咨询服务、应急医疗和全科医疗服务。

呼叫中心使用一款独特的软件程序,将用户的就医历史整合:显示传输的当前和历史ECG结果、个人和家庭信息、发生紧急情况时的联系人名单以及包含事件报告到呼叫中心时更新的相关信息的医疗档案和记录。

呼叫中心的医疗团队在传输信息到呼叫中心的先进医疗信息系统和存储在用户档案中的就医历史的支持下,即时做出医疗决定。

מכשור א.ק.ג - נטלי טלרפואה

家用和自用远程医疗器械

纳塔力为用户提供FDA批准的先进医疗器械,供客户自用以及传输信息至医疗呼叫中心。用来进行检测和传输信息的器械是一种模拟或蜂窝心电图设备,可从用户家里接入呼叫中心。进行检测时,信息立即传输到全天候运行的纳塔力医疗呼叫中心。收到传输的信息后,呼叫中心立即识别用户身份和信息,医生解读心电图信息,可以将其和之前的心电图信息比较,同时研判用户的症状、用药敏感性、过敏史、包含医疗历史的用户就医档案、背景疾病、定期用药和医疗投诉等信息。医疗呼叫中心从而可以在发生急症和危难情况时做出医疗决定。

ניידת טיפול נמרץ תמונת אלפא

重症监护救护车

纳塔力的重症监护救护车配备先进科技的医疗器械,随时待命,用于救助分散在覆盖区域的公司用户。这些救护车都有卫生部的经营证书,配备由三个人组成的团队:医生、护理人员和担任司机的医师。救护车团队接受过培训,具备资质,并不时接受车辆和安全官以及纳塔力专业培训人员的持续教育。通过呼叫中心初步诊断后,医疗人员确定是否需要医疗救助,以及是否必须派出重症监护救护车到用户家中。呼叫中心在线更新救护车团队的任何相关信息,如果用户被转移到医院,信息将直接传输到医院,缩短就医过程,使用户可以迅速接受治疗。纳塔力的救护车还以专职团队著称,他们可以将病况复杂和敏感的患者转移到医院。

רופאים וביקורי בית עד אליכם

医生和上门问诊 直达您的住处!

纳塔力拥有一个全国医生网络,他们一年365天,一天24小时随时待命(赎罪日除外,赎罪日期间,呼叫中心仍然营业,如有需要,可向患者派遣救护车),他们可以上门问诊,也可以提供咨询(如果没有生命威胁)。

医生都配备初步治疗药物,使您可以等到家庭医生或拿到药物。他们还配备一个测量血压的ECG装置以及血糖检测和验尿的设备。

提供的服务包括临床检测、医疗急救、24小时的用药或者要求的其他服务,使您可以等到家庭医生或拿到药物,在必要的情况下转诊到医院急诊。

上门问诊网络由纳塔力集团医疗总监Tel Hashomer负责监督和管理,他不久前曾担任希巴医疗中心急诊医学负责人。

联系我们

本表格不是用来咨询急症或请求医疗救助。

Logo Natali Health Care Services

Healthcare Solutions

Please fill out the following contact form

Company headquarters:

联系我们

本表格不是用来咨询急症或请求医疗救助。

נטלי דואגת לבטחון הרפואי שלכם בכל שלבי החיים

חבילות ושירותים מובילים

חבילה לגיל השלישי

לחצן מצוקה טלפוני, מופעל בטכנולוגית דקט כולל לחצן נייד עמיד במים, החידוש האחרון בתחום לחצני המצוקה
ביקור בית ע"י רופא נטלי 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע
החזר הוצאות פינוי באמבולנס לאחר מיצוי זכויות מול קופות החולים
ייעוץ רפואי טלפוני 
שירותי סייר בטחון

חבילת
שירותי לב

מוקד רפואי: חיבור 24/7 למוקד הרפואי של נטלי
מכשיר קרדיו סים: מכשיר אק"ג סלולארי המשדר נתונים בזמן אמת למוקד הרפואי של נטלי
ניידות טיפול נמרץ של נטלי: הניידות המתקדמות העולם מאוישות בשלושה אנשי צוות (כולל רופא)

חבילת דיור
מוגן בבית

מעטפת רפואית מלאה ללא השתתפות עצמית
מלווה אישי לכל פעילות בבית ומחוצה לו
מנהל בית לטיפול בתחזוקה הבית
מנהל שירות אישי טלפוני
ציוד טלרפואה מתקדם

מבצעים מובילים ושירותים חדשים

נטלי דואגת לבטחון הרפואי שלכם בכל שלבי החיים

跳至内容