Информация для абонентов Natali

Информация и льготы
для абонентов Natalie

Мы здесь для вас

Центр обслуживания клиентов к вашим услугам

С воскресенья по четверг с 8:30 до 15:30

Телефон: 1800-555-222 

Электронная почта: ContactUs-sherut@natali.co.il

Факс: 03-6076180

Для звонков из-за границы: + 972-3-6076111

מידע והטבות למנויי נטלי

Справочник абонентов Natali

Широкий спектр льгот и полная информация для абонентов Natali

Статьи

Это может быть интересно

מכשיר הקרדיו סים של נטלי

Кардио SIM-карта за рубежом

также с Вами, когда Вы в отпуске или командировке

Кардио SIM-карта Natali также с Вами, когда Вы в отпуске или командировке. С ней Вы можете быть спокойны при перелетах

При необходимости Вы можете связаться с нашим центром экстренного вызова и передать ЭКГ из страны, в которой находитесь.

Кардио SIM-карта Natali работает в большинстве, но не во всех, сотовых сетях мира

Чтобы убедиться, что сотовая сеть в стране, куда Вы направляетесь, поддерживает технологию устройства, за 7 рабочих дней до поездки свяжитесь с центром технического обслуживания клиентов. Его представители проведут проверку и соответствующим образом проинструктируют Вас .

קרדיו סים של נטלי

פירוט תשלומים לשנת 2023

הסבר חוברת דיוור ללקוחות לשנת 2023

תיקון 33 לחוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקה מתמשכת תחול חובה על העוסק לשלוח למענו של הצרכן, בכל שנה, הודעה ובה פירוט חיובים שנתי.

פירוט החיובים השנתי כולל את פירוט הסכומים שבהם חויב הצרכן מה-1 בינואר עד 31 בדצמבר של השנה שחלפה, לרבות פירוט חיובים בשל עסקאות נלוות לעסקה המתמשכת ואת סכומם הכולל.

דמי המנוי החודשיים צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים בהתאם לשינוי החל במדד המתפרסם ב- 15 לכל חודש. לפיכך, השינוי יכול לנבוע, בין היתר, משינוי במדד ו/או משינוי שנעשה בתמהיל השירותים, בעקבות שדרוג או שנמוך.

במידה ולא מופיע סכום בחודש מסוים, הרי שלא התקבל תשלום בפועל בחודש זה.

שים/מי לב, במקרה כזה, סביר שהסכום נגבה בחודשים שלאחר מכן.   

פירוט החיובים השנתי נשלח ללקוח המופיע במנוי גם אם הוא אינו המשלם.

במידה וכל המנויים רשומים תחת חשבון אחד, תקבל/י דו»ח שנתי מרכז אחד בלבד. במידה וכל מנוי רשום על חשבון אחר, תקבל/י דו»ח שנתי מסכם עבור כל מנוי בנפרד.

פירוט התשלומים מתייחס לתשלומים שהתקבלו במהלך שנת 2020. גם לקוחות, אשר אינם מנויים עוד על שירותי החברה נכון למועד הפקת הדוח, אך היו לקוחות החברה בשנת 2020 או בחלק ממנה, מקבלים את המכתב ובו פירוט הנוגע לתקופת היותם מנויים.

הדו»ח השנתי המסכם  מעודכן נכון ליום הפקת הדו»ח. ייתכן כי החשבון שכבר שילמת שולם לאחר שהופק הדו»ח השנתי המסכם. במידה ולא, תוכל/י ליצור קשר עם מחלקת הגבייה בטלפון מספר 1700-700-180 לצורך בירור.

התשלומים המשתנים הינם חיובים חד פעמיים שנגבו במהלך שנת 2020, כגון: השתתפות עצמית של ביקור רופא, דמי התקנת מכשיר, תשלום בגין חוב ו/או דמי השמשת מכשיר.

ההחזרים שמופיעים בדו»ח השנתי הינם החזרים שבוצעו באמצעות העברה לחשבון הבנק. החזרים שבוצעו באמצעות כרטיס אשראי ו/או בדמי המנוי אינם יופיעו בדו»ח זה. למידע נוסף בנוגע להחזרים תוכל/י לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 1700-700-180.

הכרטיס הינו כרטיס אישי ומכיל את המידע הבא: מספר הטלפון של מוקד החירום, מספר המנוי שלך, פרטיך האישיים  ופרטי איש קשר לפניה במקרה חירום. פרטים אלו יסייעו לך להזדהות באופן מהיר בפנייתך למוקד החירום ולקבל שירות מהיר יותר.

במידה ואחד מהפרטים בכרטיס אינו מעודכן, תוכל/י לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 1700-700-180 לשם עדכון הפרטים.

מימוש כל הטבה יתבצע בהתאם להוראות בית העסק, כפי שמצוין על גבי ההטבה עצמה.

למידע נוסף תוכל/י לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 1-700-700-180 .

Оставьте свои данные, и представитель Natali свяжется с вами в ближайшее время

Эти обращения не предназначены для экстренных случаев / просьбы о медицинской помощи

Logo Natali Health Care Services

Healthcare Solutions

Please fill out the following contact form

Company headquarters:

Оставьте свои данные, и представитель Natali свяжется с вами в ближайшее время
набирать номер: 1-700-50-12-12

Присоединение к Натали Сервисес

Эти обращения не предназначены для экстренных случаев / просьбы о медицинской помощи

Оставьте свои данные, и представитель Natali свяжется с вами в ближайшее время

Эти обращения не предназначены для экстренных случаев / просьбы о медицинской помощи

Natali заботится о вашей медицинской безопасности на всех этапах жизни

Пакеты и основные услуги

Пакет кардиоуслуг

Медицинский центр: круглосуточная связь с медицинским центром Natali
SIM-карта: сотовое устройство ЭКГ, в реальном времени передающее данные в медицинский центр Natali
Автомобили интенсивной терапии Natali: оснащенные самым современным медицинским оборудованием в мире и укомплектованы бригадами из трех человек (включая врача)

Особая цена для тех, кто оставил свои данные на нашем сайте:

Пакет услуг для людей пожилого возраста

Телефонная кнопка бедствия, работающая по технологии DECT, включая новейшую разработку - водостойкую мобильную кнопку
Посещение врача Natali на дому 24 часа в сутки 7 дней в неделю
Телефонная консультация по медицинским вопросам
Возврат расходов на на эвакуацию в машине скорой помощи после реализации прав в больничных кассах
Патруль безопасности

Особая цена для тех, кто оставил свои данные на нашем сайте:

Семейный абонемент

Медицинский центр: связь 24/7 с медицинским центром Natali
Посещение врача Natali на дому 24 часа в сутки 7 дней в неделю
Телефонная консультация по медицинским вопросам

Особая цена для тех, кто оставил свои данные на нашем сайте:

*Для семей до 5 человек (дополнительные 6 шекелей в месяц на каждого дополнительного члена семьи)
*Минимальный возраст 6 лет, максимальный возраст 55

מבצעים מובילים ושירותים חדשים

נטלי דואגת לבטחון הרפואי שלכם בכל שלבי החיים

Перейти к содержимому